Środa 21 Luty 2018 | Imieniny obchodzi: Eleonora, Feliks, Kiejstus
Aktualności


Historia


O nas


Instruktorzy


Oferta


Warto zobaczyć
Sieraków

SOK Sieraków

Maisto Partnerskie - Horne Srnie

Maisto Partnerskie - Vodnany

Maisto Partnerskie - Schönberg

  
Regulamin zespołów
 

REGULAMIN ZESPOŁÓW TANECZNYCH „WISIENKI”

1. Zespoły Taneczne „Wisienki” wchodzą w struktury Sierakowskiego Ośrodka Kultury w Sierakowie.
2. Siedzibą zespołów jest Sierakowski Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 25, 64-410 w Sierakowie, tel./fax: (61) 29 52 555. Zespoły Taneczne „Wisienki” są zespołami amatorskimi, zrzeszającymi dzieci oraz młodzież zarówno Gminy Sieraków, jak i jej okolic.

I
Cele działalności zespołów

1. Budzenie i rozwijanie pasji tanecznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z tańcem.
3. Zapoznanie z różnorodnością form tanecznych.
4. Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu.
5. Podnoszenie poziomu ogólnej kultury dzieci i młodzieży.
6. Wyrabianie odpowiedzialności za swoje działania.
7. Wyrabianie punktualności i systematyczności.
8. Wyrabianie umiejętności życia i pracy w grupie.
9. Godne reprezentowanie zespołu w kraju i poza jego granicą.
10. Promowanie Gminy Sieraków w kraju i poza jego granicą.
11. Sceniczna prezentacja opracowanych programów, a tym samym i osiągnięć artystycznych.
12. Zabawa oraz nawiązywanie nowych kontaktów.


II


Kierownictwo zespołów stanowią :
Kierownik artystyczny oraz instruktorzy-choreografowie.


III
Zajęcia zespołów

Zajęcia taneczne trwające ok. 2 godzin obejmują:
1. naukę tańca oraz poszczególnych układów choreograficznych,
2. poznanie różnych gatunków tańca oraz muzyki,
3. historię tańca (powstanie oraz geneza),
4. terminologię tańca klasycznego (podstawowe pojęcia i nazewnictwo figur tanecznych w języku francuskim), współczesnego, ludowego (polskie tańce narodowe, a także innych kultur),
5. anatomiczny aspekt ruchu (budowę mięśni, ćwiczenia rozciągające i wzmacniające ich poszczególne partie).

 

IV
Nabór do zespołów

Główny nabór do zespołów odbywa się co roku wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Chętni i gotowi do pracy oraz rozpoczęcia wielkiej przygody z tańcem są jednak mile widziani przez cały rok. Aby zostać przyjętym do zespołów należy przyjść na spotkanie danej grupy wiekowej, a także spełnić podane warunki uczestnictwa. O przyjęciu do zespołów decyduje Kierownik Artystyczny.

 

V
Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa każdego dziecka w zespole jest:
1. chęć rozwijania zainteresowań tanecznych,
2. dobra prezencja,
3. dobra koordynacja ruchowa,
4. poczucie rytmu,
5. umiejętność koncentracji na zajęciach,
6. wykazanie poczynionych na zajęciach postępów,
7. odpowiednie zachowanie,
8. tolerancja,
9. umiejętność pracy w grupie,
10. wymagany na zajęciach strój,
11. przynależność wyłącznie do Zespołów Tanecznych „Wisienki”.

 

VI
Prawa członków Zespołów Tanecznych „Wisienki” :

1. Uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez zespoły i dla zespołów.
2. Branie udziału w koncertach artystycznych na terenie kraju i poza jego granicami (wyjątek: ograniczenie miejsc podczas wyjazdu).
3. Korzystanie podczas koncertów z kostiumów scenicznych, które są własnością Sierakowskiego Ośrodka Kultury.
4. Korzystanie z dofinansowania w miarę możliwości finansowych zespołów.
5. Możliwość zaproponowania muzyki do układów choreograficznych zespołów.
6. Przechodzenie do kolejnej grupy wiekowej po osiągnięciu wymaganego poziomu artystycznego.
7. Przynależność do zespołów aż do ukończenia 18-go roku życia.
8. Domaganie się paragonu fiskalnego za wniesioną za uczestnictwo w zajęciach opłatę.
9. Składanie zamówień na obuwie oraz strój do ćwiczeń.
10. Korzystanie z zespołowych napojów na zajęciach.

VII
Obowiązki członków Zespołów Tanecznych „Wisienki” :

1. Podstawowym obowiązkiem członka zespołów jest obecność na próbach i koncertach.
2. Aktywnie uczestniczyć w programowych zajęciach zespołów (próby, koncerty, konkursy i festiwale, warsztaty oraz zespołowe biwaki).
3. Świadomie i konsekwentnie podnosić swój indywidualny poziom artystyczny.
4. Rozważnie uczestniczyć w rozgrzewce przed każdymi zajęciami oraz koncertami.
5. Dbać o estetykę stroju na zajęciach (wymagany strój: obcisłe body, leginsy, baletki bądź napalcówki, skarpetki). Obowiązuje również estetyczne upięcie włosów.
6. Swoją postawą i godnym zachowaniem tworzyć i umacniać dobre imię zespołów.
7. Dbać o młodszych członków zespołów zarówno na próbach, jak i na wyjazdach oraz koncertach lokalnych i zagranicznych.
8. Bezwzględnie szanować i chronić przed uszkodzeniem kostiumy sceniczne, reprezentacyjne dresy oraz wszelkie rekwizyty.
9. Pokryć koszty zniszczonego czy zgubionego kostiumu/dresu/rekwizytu.
10. W razie potrzeby pokryć częściowo koszty kostiumu scenicznego.
11. Po każdym koncercie oddać kompletny oraz odświeżony kostium w terminie ustalonym przez kierownika zespołów.
12. Wnosić opłaty bezpośrednio u instruktora do 20-go dnia każdego miesiąca. Odpłatność pobierana jest za przynależność do zespołów, nie za uczestnictwo w zajęciach i wynosi kolejno:
- dla Wisienek 3 – 30 zł za miesiąc
- dla Wisienek 2 – 30 zł za miesiąc
- dla Wisienek 1 – 25 zł za miesiąc
- dla Zespołu Tanecznego Balerinki – 15 zł za miesiąc.
13. Wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w celu promocji Zespołów Tanecznych „Wisienki” oraz Gminy Sieraków.   
14.Wykonywać polecenia instruktorów.
15. Przeciwdziałać wszelkim naruszeniom postanowień niniejszego regulaminu.

VIII

Podczas trwania zajęć, a także i przerw zabrania się:
1. przyjmowania jakichkolwiek posiłków oraz słodkich napojów,
2. korzystania z telefonów komórkowych,
3. opuszczania terenu zajęć, tj. budynku SOK,
4. używania wulgarnych słów,
5. nietolerancji wobec pozostałych członków zespołów,
6. wykonywania niebezpiecznych figur bez koordynacji instruktora.

IX

Rezygnację z przynależności do zespołów należy zgłosić bezpośrednio do instruktora, a tym samym zwrócić kostiumy sceniczne oraz uzupełnić wszystkie zaległości finansowe.

X

Nieobecność na zajęciach może być spowodowana:
1. chorobą,
2. potwierdzonym przypadkiem losowym.
Każda nieobecność musi być zgłoszona uprzednio do instruktora osobiście bądź telefonicznie przez członka lub rodzica. Nieusprawiedliwiona obecność na trzech zajęciach powoduje wykreślenie z listy.

XI
Zasady wyjazdów zagranicznych

Wyjazd za granicę jest wyróżnieniem i jednocześnie obowiązkiem godnego reprezentowania zespołów na arenie międzynarodowej.
W celu zagwarantowania wysokiego poziomu artystycznego ustala się kryteria kwalifikacji członków:
1. Odpowiednio wysoki indywidualny poziom artystyczny.
2. Przydatność w realizacji programu artystycznego.
3. Aktywność na zajęciach.
4. Nieprzekraczalna liczba nieobecności lub spóźnień ustalona przez kierownictwo zespołów.
5. Odpowiednie zachowanie.
6. Dobry stan zdrowia.
Listę kandydatów na wyjazd ustala Kierownik Artystyczny. Członek zespołu ma prawo do uzasadnienia decyzji.

XII

Ze względu na ograniczenie wiekowe każdy członek (po odbyciu długoletniego stażu) odchodzący z najstarszej grupy zostaje oficjalnie pożegnany zarówno przez kierownictwo zespołów, jak i przez pozostałych członków.

XIII

Za ewidentne i świadome naruszenie regulaminu członek zespołów może być ukarany:
1. ograniczeniem wykonywanych układów tanecznych,
2. zawieszeniem w prawach członka,
3. wezwaniem rodziców,
4. skreśleniem z listy członków zespołów,
5. skreśleniem z listy osób wyjeżdżających na koncerty zagraniczne.

XIV

Kierownictwo zespołów może dokonywać okresowej lub stałej zmiany postanowień regulaminu.

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
   
Galeria
Wyszukiwarka
szukaj
Sonda
Jak oceniasz naszą stronę ?
super
dobra
zła
nie mam zdania
Zobacz wyniki | Głosuj
  
on line: 8 odwiedzin: 2673315 design & hosting Trol Intermedia 2007